Infopanel

Zobrazeno: 1042x

ZŠ Žďárná, škola žďárná, ZŠ a MŠ Ždarná, Blansko škola masaryka, Základní škola Nýrov.


Základní škola Žďárná,okres Blansko,

Základní škola Žďárná,okres Blansko, Žďárná

  • - Základní škola Žďárná (dále jen příspěvková organizace) poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní,zdravotní,
  • - tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu.Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona
  • - 29/1984 Sb. o soustavě základních škol a vyšších odborných škol( školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT č.291/1991 Sb.,základní škole,v platném znění).
  • - V souladu s ustanovením § 45 odst.1 zákona č.29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol( školský zákon) v platném znění je součástí příspěvkové organizace: - školní družina - školní jídelna - zájmová umělecká činnost - provoz školního hřiště
  • - Činnost uvedené součásti je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění /zejména § 2,3,20a39/ a prováděcími předpisy( zejména vyhl. MŠMT
  • - 35/1992 Sb., o mateřských školách , vyhláška MŠMT č.87/192 Sb., o školních družinách a školních klubech ,vyhláška MŠMT
  • - 48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění/.


Adresa

Základní škola Žďárná,okres Blansko, Žďárná

67952, Žďárná (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek