Infopanel

Zobrazeno: 1559x

Zařízení školního stravování Opava, školní stravování opava, Zřízení školního stravování Opava, školní stravování, Zařízení školního stravování.

Zařízení školního stravování Opava,

Zařízení školního stravování Opava, Opava - Předměstí

  • - Doplňková činnost: hostinská činnost
  • - Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace (dále také jen 'organizace') a tomu odpovídajícím předmětem činnosti je v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č.
  • - 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky:
  • - uskutečňování a zajišťování školního stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního stravování


Adresa

Zařízení školního stravování Opava, Opava - Předměstí

74601, Opava - Předměstí (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz