Infopanel

Zobrazeno: 4630x

Metal aliance kladno, Zdravotní pojišťovna metal aliance, Zdravotní pojišťovna METAL ALIANCE Kladno, Metal aliance pojištovna , Metal aliance.

Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance

Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance Kladno

  • - poskytování všeobecného zdravotního pojištění pojištěncům, kteří jsou u ní zaregistrováni
  • - poskytování dalšího smluvního zdravotního pojištění a připojištění výloh zdravotní péče přesahující rámec zdravotní péče plně nebo částečně hrazené všeobecným zdravotním pojištěním pro okruh pojištěnců předem určený ve zdravotně pojistném plánu
  • - výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru
  • - kontrola využívání a poskytování péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zdravotnických zařízení a pojištěnců
  • - zprostředkování úhrad nákladů péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním, která byla poskytnuta zdravotnickými zařízeními
  • - zprostředkování úhrad za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zaměstnancům, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči
  • - půjčování prostředků zdravotnické techniky pojištěncům na základě indikace ošetřujícího lékaře v souladu se Seznamem léčiv a prostředků zdravotnické techniky včetně vedení příslušné evidence
  • - výkon práva hospodaření s majetkem jí svěřeným a hospodaření s vlastním majetkem. Svěřený majetek může být využíván pouze k účelu, pro který je určen platnými právními předpisy. Tento svěřený majetek nesmí být předmětem podnikání a nesmí být k podnikání

Adresa

Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance Kladno

27201, Kladno (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz