Infopanel

Zobrazeno: 2048x

Bytové družstvo moravské budějovice, Zítřek moravské budějovice, Bytové družstvo zítřek, Bytové družstvo zítřek moravské budějovice, Stavební bytové družstvo Zítřek.

Zítřek, stavební bytové družstvo

Zítřek, stavební bytové družstvo Moravské Budějovice

  • - Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami(garáže,ateliery),na správě a provozu bytů vlastních i cizích a na ostatním majetku družstva.
  • - Předmětem činnosti družstva je zejména:
  • - činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v aa)organizování přípravy a provádění popř.zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, bb)provádění popř.zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí
  • - bytových a nebytových objektů, cc)zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, dd)přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv,
  • - činnost za účelem podnikání spočívající především v aa)provádění popř.zajišťování správy ,údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor popř.bytových a nebytových objektů ve vlastnictví osob, bb)zajišťování plnění spojených s užíváním
  • - bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob, cc)provádění, popřípadě zajišťování: - vodoinstalatérství, topenářství - správa a údržba bytového a nebytového fondu - činnost účetních poradců, vedení účetnictví
  • - Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si k jejich vykonávání opatří příslušné oprávnění. Pokud při těchto činnostech majetková účast družstva přesahuje 1 milion Kč, podléhají schválení shromážděním delegátů.


Adresa

Zítřek, stavební bytové družstvo Moravské Budějovice

67602, Moravské Budějovice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz