Infopanel

Zobrazeno: 1994x

ZZN Pelhřimov , Zzn, Www.zzn pelhrimov.cz, Pelhřimov, Www.zznpe.cz.

ZZN Pelhřimov a. s.

ZZN Pelhřimov a. s. Pelhřimov

 • - Prodej zboží kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení
 • - Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad, doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu
 • - Laboratorní činnost
 • - Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních
 • - Vnitrostátní zasilatelství
 • - Poradenství v oblasti zemědělství a výživy
 • - Výroba a uvádění do oběhu uznaného osiva a sadby polních plodin
 • - Podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • - Vedení účetnictví
 • - Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balenívelkoobchod
 • - Prodej drogistického zboží
 • - Služby pro zemědělskou výrobu
 • - Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin
 • - Skladování a čištění rostlinných produktů
 • - Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
 • - Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • - Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin
 • - silniční motorová doprava nákladní
 • - prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí kromě vysoce toxických a toxických
 • - speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné
 • - dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
 • - speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné , dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností
 • - speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
 • - poskytování technických služeb
 • - zemědělská výroba


Adresa

ZZN Pelhřimov a. s. Pelhřimov

39301, Pelhřimov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz