Infopanel

Zobrazeno: 2117x

ZZN Vysoké Mýto, Zzn ve vysokém mýtě, Zzn běstovice, ZZN, Prodej krmiv vysoke myto.

ZZN ve Vysokém Mýtě, a.s.

ZZN ve Vysokém Mýtě, a.s. Vysoké Mýto - Pražské Předměstí

 • - Prodej zboží
 • - Výroba krmiv
 • - Opravy motorových vozidel
 • - Silniční motorová doprava osobní
 • - Silniční motorová doprava nákladní


Adresa

ZZN ve Vysokém Mýtě, a.s. Vysoké Mýto - Pražské Předměstí

56601, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Ivan Škvor

  Rozmnožování softwaru , Ostatní podnikatelské činnosti j. n.

  Jablonné nad Orlicí, 56164
  • 0
 • Letrans CZ, s.r.o.

  Silniční motorová doprava osobní, Silniční motorová doprava nákladní, Opravy a údržba pneumatik (mimo protektorování), Zprostřed...

  Letohrad, 56151
  • 5
  Hodnocení: 5(1x)
 • Jaroslav Prossa

  Grafické a videostudio. Natáčíme a produkujeme: záznamy akcí, prezentační video, video spoty, reklamní šoty, krátké dokumenty. ...

  Česká Třebová, 56002
  • 0

Vložil: Milan
Datum: 14.05.14 19:48
Historie VOS Vysoké Mýtě Původní Výrobna krmných směsí byla v 50. letech součástí ČVK Pečky a následně delimitována na ZZN v Ústí nad Orlicí. ZZN státní podnik se v roce 1991 rozdělil na ZZN Státní podnik Běstovice a ZZN státní podnik Ústí nad Orlicí. Při privatizaci vznikají Zemědělské služby, akc. sp. Běstovice a ZZN akc. sp. Ústí nad Orlicí. Součástí ZZN akc. sp. Ústí nad Orlicí jsou i jednotlivá střediska VOS Vysoké Mýto, VNS Žamberk, VNS Červená Voda, VKS Dolní Čermná a VOS Lanškroun. Od 1. 10. 1999 vzniká ZZN ve Vysokém Mýtě. Ostatní střediska jsou prodána. Následně je v roce 2006 vyhlášena na ZZN Ve Vysokém Mýtě likvidace a 17. dubna 2007 byl proveden výmaz z obchodního rejstříku a stává se majetkem OSEVY Uni, akc. sp. Choceň. Akciová společnost Zemědělské služby Běstovice, vzniká dne 1. 4. 1993 do 1. 9. 2010 a následně je prodána firmě De Heus, kde působí firma do dnešní doby. Pokud se týká historie VKS Vysoké Mýto v době delimitace z ČVK Pečky, bylo strojní zařízení zabudováno do stávajího cukrovaru. Časem strojní zařízení zestárlo a v 80. letech bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci výrobny. Rekonstrukce probíhala tak, že musel být zachován stávající provoz a zároveń vybudováno nové výrobní jádro. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jednotlivých etapách výstavby. V první etapě byla vybudována protipožární zeď, kdy byl oddělěn prostor mezi stávající části, kde probíhala výroba a novým prostorem pro nové výrobní jádro a nové expediční zásobníky. Následovaly etapy : vlastní nosné ocelové konstukce, zásobníková část, konstukce a opláštění výrobny, technologická část, dále expediční zásobníky 2. etapa, rekonstrukce kolejiště včetně nového vagonového příjmu a zastřešení, výstavba obilního sila o kapacitě 9,5 kt, trafostanice a kabelové rozvody, komunikace, sušárna obilí o kapacitě 25 t/hod., hangárový sklad. Dále následovala plynofikace kotelny, plynofikace a vytápění sociálního zařÍzení a laboratoře, prodejna krmných směsí a objekt nové mostní váhy. Na všechny tyto akce byla zpracována řádná projektová dokumentace a vydáno stavební povolení, včetně řádných kolaudačních rozhodnutí. Byla vedena i řádná fotodumentace, která byla řádně archivována. Nutno podotknout, že veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu to je navážení surovin na výrobu, expedici krmných směsí, ale i pro dodavatele stavebních a montážních prací způsobovaly nemalé problémy pro obě strany. V souladu s novým zákonem o krmivech bylo v roce 1987, přistoupeno k opravám technologické části výrobny. Byly vyměněny šrotovací linky, výměna míchačky, úprava dávkování do devítikomponentních vah, instalace nové váhy na tuk a celkové řízení výrobního procecu počítačovým systémem, s ukládáním dat průběhu výroby pro zpětnou kontrolu. Nezávislým orgánem ÚKZÚZ Havlíčkův Brod byly provedené úpravy hodnoceny velice kladně s celkovým umístěním na 3. místě v rámci ČR, co do provedených úprav i kvalitě krmných směsí. Hodnocení bylo velice objektivní a provedené úpravy provedeny velice kvalitě, což slouží o tom, že stávající zařízení s drobnými úpravami slouží do dnešní doby. V období mezi lety 1993 - 1998 se výroba pohybovala v rozmezí kolem 31 000 tun ročně a bylo dosahováno průměrného zisku kolem 5 - 6 mi. Kč. Tolik ve stručnosti z historie do roku 1998 a nabízí se možnost hodnoení po tomto roce. Na závěr si dovoluji připojit krátký úryvek z novin z roku 1989: Historie VOS Vysoké Mýtě Původní Výrobna krmných směsí byla v 50. letech součástí ČVK Pečky a následně delimitována na ZZN v Ústí nad Orlicí. ZZN státní podnik se v roce 1991 rozdělil na ZZN Státní podnik Běstovice a ZZN státní podnik Ústí nad Orlicí. Při privatizaci vznikají Zemědělské služby, akc. sp. Běstovice a ZZN akc. sp. Ústí nad Orlicí. Součástí ZZN akc. sp. Ústí nad Orlicí jsou i jednotlivá střediska VOS Vysoké Mýto, VNS Žamberk, VNS Červená Voda, VKS Dolní Čermná a VOS Lanškroun. Od 1. 10. 1999 vzniká ZZN ve Vysokém Mýtě. Ostatní střediska jsou prodána. Následně je v roce 2006 vyhlášena na ZZN Ve Vysokém Mýtě likvidace a 17. dubna 2007 byl proveden výmaz z obchodního rejstříku a stává se majetkem OSEVY Uni, akc. sp. Choceň. Akciová společnost Zemědělské služby Běstovice, vzniká dne 1. 4. 1993 do 1. 9. 2010 a následně je prodána firmě De Heus, kde působí firma do dnešní doby. Pokud se týká historie VKS Vysoké Mýto v době delimitace z ČVK Pečky, bylo strojní zařízení zabudováno do stávajího cukrovaru. Časem strojní zařízení zestárlo a v 80. letech bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci výrobny. Rekonstrukce probíhala tak, že musel být zachován stávající provoz a zároveń vybudováno nové výrobní jádro. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jednotlivých etapách výstavby. V první etapě byla vybudována protipožární zeď, kdy byl oddělěn prostor mezi stávající části, kde probíhala výroba a novým prostorem pro nové výrobní jádro a nové expediční zásobníky. Následovaly etapy : vlastní nosné ocelové konstukce, zásobníková část, konstukce a opláštění výrobny, technologická část, dále expediční zásobníky 2. etapa, rekonstrukce kolejiště včetně nového vagonového příjmu a zastřešení, výstavba obilního sila o kapacitě 9,5 kt, trafostanice a kabelové rozvody, komunikace, sušárna obilí o kapacitě 25 t/hod., hangárový sklad. Dále následovala plynofikace kotelny, plynofikace a vytápění sociálního zařÍzení a laboratoře, prodejna krmných směsí a objekt nové mostní váhy. Na všechny tyto akce byla zpracována řádná projektová dokumentace a vydáno stavební povolení, včetně řádných kolaudačních rozhodnutí. Byla vedena i řádná fotodumentace, která byla řádně archivována. Nutno podotknout, že veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu to je navážení surovin na výrobu, expedici krmných směsí, ale i pro dodavatele stavebních a montážních prací způsobovaly nemalé problémy pro obě strany. V souladu s novým zákonem o krmivech bylo v roce 1987, přistoupeno k opravám technologické části výrobny. Byly vyměněny šrotovací linky, výměna míchačky, úprava dávkování do devítikomponentních vah, instalace nové váhy na tuk a celkové řízení výrobního procecu počítačovým systémem, s ukládáním dat průběhu výroby pro zpětnou kontrolu. Nezávislým orgánem ÚKZÚZ Havlíčkův Brod byly provedené úpravy hodnoceny velice kladně s celkovým umístěním na 3. místě v rámci ČR, co do provedených úprav i kvalitě krmných směsí. Hodnocení bylo velice objektivní a provedené úpravy provedeny velice kvalitě, což slouží o tom, že stávající zařízení s drobnými úpravami slouží do dnešní doby. V období mezi lety 1993 - 1998 se výroba pohybovala v rozmezí kolem 31 000 tun ročně a bylo dosahováno průměrného zisku kolem 5 - 6 mi. Kč. Tolik ve stručnosti z historie do roku 1998 a nabízí se možnost hodnoení po tomto roce. Na závěr si dovoluji připojit krátký úryvek z novin z roku 1989:
Vložil: Milan
Datum: 13.07.14 14:31
Nepodařilo se zkopírovat originál článku, proto nabízím přepis z originálu: Pohled na nové silo ve výrobně nákupním středisku Vysoké Mýto, ZZN, k. p., Ústí nad Orlicí Vysokému Mýtu přibyla dominanta krajiny PREMIÉRA NOVÉHO SILA Když přijíždíte po silnici od Prahy do Vysokého Mýta, zaujme Vás pozměněná silueta města. Na levé straně, hned po okraji vyrostla nová"věž". Je to obilní silo o kapacitě 9 500 tun. Bližší informace o výstavbě celého výrobně nákupního střediska jsme získali přímo na místě. Setkali jsme se s vedoucím investičního oddělení ZZN, k.p., Ústí nad Orlicí Milanem Chmelíkem a vedoucím střediska Karlem Dokoupilem. Hovořili jsme o výstavbě, kapacitě sila, o rozpočtových nákladech i o provozu celého střediska. Středisko se buduje od roku 1981. Ve výrobně krmných směsí (výstavba byla dokončena v roce 1983) vyrábějí krmné směsi pro všechny druhy drůbeže, bažanty, ryby a koně. V roce 1988 zde vyrobili 39 189 tun směsí. Když byla v rekonstrukci výrobna v Běstovicích dosáhla výroba 43 024 tun. Ve výrobně tehdy pracovali na tři směny. Pak následovala výstavba hangárového skladu na pytlové suroviny. NA KUŘÍCH NOHÁCH Zahájení výstavby nového sila bylo v červnu 1986. Plánovaný termín ukončení byl květen 1989. O měsíc později měl být zahájen zkušební provoz. Plánované rozpočtové náklady činily 21 796 tisíc Kčs. Stavba hned od počátku dostala pojmenování "Silo na kuřích nohách". Geologické podmínky si vynutily zabudovat asi 200 pilotů, 10 metrů hluboko do země. Současně se začátkem výstavby sila začala i oprava a modernizace vlečky. V podstatě se dá říci, že všechny práce v hodnotě asi 40 miliónu Kčs (VKS, hangárový sklad, silo, posklizňová linka i vlečka) byly uskutečněny s minimálním omezením provozu. Vedoucí střediska Karel Dokoupil nám řekl o průběhu výstavby:"Ze těch několik let vznikl téměř z měsíční krajiny docela pěkný areál." Při stavbě nových objektů jsme také zažili nejednou tíživou situaci. Na nezpevněné ploše areálu si vzájemně překážely dopravní prostředky naše a stavebních organizací. Přitom se vykládal stavební materiál. SPOLUPRÁCE I STŘETY Velký podíl na zdárném průběhu výstavby mají všichni pracovníci skladu Vysoké Mýto, kteří zajišťovali vykládku ocelových konstrukcí z vagónů a jejich uložení. Poděkování si zaslouží i pracovníci dopravy, kteří konstrukci naváželi na předmontážní plošinu. Jen díky tomuto plynulému zásobování stavbařů mohla pokračovat montáž bez jakýchkoliv prostojů. Musím poděkovat všem spolupracovníkům, že překonali toto těžké období. Oceňuji, že přitom vzorně plnili i své vlastní úkoly. O problémech, se kterými jsme se museli potýkat, by se dal napsat celý román. Soudruzi Chmelík a Karel Matějka, vedoucí stavebního dozoru by mohli vyprávět o velice složitých jednáních při vlastní realizaci stavby a o problémech se zajišťováním hutního materiálu, cementu, zdícího, elektrického a instalačního materiálu. Někdy docházelo k vážným střetům i mezi jednotlivými dodavateli. PRVNÍ SVÉHO DRUHU O technických záležitostech nás stručně informoval Milan Chmelík: "Silo má kapacitu 9 500 tun". Celá stavba se skládá ze dvou objektů - vlastního sila a posklizňové linky. Je první stavbou svého druhu, protože buňky se dají použít například pro uskladňování sóji v návaznosti na dopravní cesty výrobny krmných směsí. Strana 2 : Dodavatelem spodní části byl Agrostav Ústí nad Orlicí, středisko Vysoké Mýto, které montovalo i ocelovou konstrukci posklizňové linky. Stavbu ocelové části včetně technologie měly na starosti Továrny mlýnských strojů Pardubice. Její pracovníci současně montovali i technologii posklizňové linky. Na modernizaci a rekonstrukci vlečky se podílely Pozemní stavby Pardubice, závod Litomyšl. Přes veškeré problémy, které jsme společně museli řešit, chci také poděkovat všem, kteří se podíleli na včasném ukončení výstavby. Zvlášť chci poděkovat montérům TMS Pardubice, pracovníkům Pozemních staveb Pardubice, Stavomontáže Pardubice, Agrostavu Vysoké Mýto, pracovníkům střediska Elektro Česká Třebová a natěračům Okresního stavebního podniku Vysoké Mýto a samozřejmě i všem pracovníkům tohoto střediska. PŘÁNÍ VEDOUCÍHO Zeptali jsme se vedoucího střediska Karla Dokoupila, co by si přál při nastávajícím "nákupním kolotoči". Vzhledem k tomu, že nás čeká na technologii sila první zatěžkávací zkouška, nezbývá než věřit, že všichni výše jmenování pracovníci odevzdali jen kvalitní práci. Jakou práci odvedli si budeme moci ověřit právě teď - v době nákupu. Letos budeme nakupovat 13 307 tun potravinářského i krmného obilí. A co bych si přál? Přeji všem dalším stavbám, aby projektové ústavy, dodavatelské organizace i investoři při jejich realizaci ještě více mysleli na to, že je musí udržovat a technologii obsluhovat lidé a těm je nutné práci ještě více usnadňovat, zjednodušovat, mechanizovat. O PROBLÉM MÉNĚ Naši besedu uzavřel ZZN, k.p. Ústí nad Orlicí Jiří Paulík : "Výstavba sila vyřešila problém skladů okresu v jeho jižní části". Ročně nakupujeme kolem 96 tisíc tun obilovin včetně řepky. Na toto množství máme 63 000 tun vlastních skladovacích kapacit. V integračních skladech můžeme uskladnit dalších 10 000 tun. V zemědělských podnicích okresu jsou vyhovující sklady na 20 000 tun obilí. Máme výhodu, že v okrese trvá sklizeň dva až tři měsíce a nákup máme pravidelně rozložen. Když dokončíme rozestavěný sklad v Červené Vodě vypomůžeme při skladování i okresu Havlíčkův Brod. Po skončení sklizňového maratónu se ve Vysokém Mýtě zastavíme znovu. Doufáme, že zpráva bude stručná : Technologie fungovala bezvadně, nákupní sezóna proběhla bez problémů. Text a foto : Elena Hájková Snímek pracovníků ve velínu sila : Ve velínu sila jsme si vyfotografovali (zprava) Milana Chmelíka, Jana Krumra, Jiřího Černého, Milana Ešnera a Františka Kohlstroma.
Vložil: Milan
Datum: 04.08.14 18:37
Historie VOS Vysoké Mýtě - úplný text Původní Výrobna krmných směsí byla v 50. letech součástí ČVK Pečky a následně delimitována na ZZN v Ústí nad Orlicí. ZZN Státní podnik se v roce 1991 rozdělil na ZZN Státní podnik Běstovice a ZZN Státní podnik Ústí nad Orlicí. Při privatizaci vznikají Zemědělské služby, akc. sp. Běstovice ke dni 1.4. 1993 a ZZN akc. sp. Ústí nad Orlicí, ke dni 1. 1. 1994. Součástí ZZN akc. sp. Ústí nad Orlicí jsou i jednotlivá střediska VOS Vysoké Mýto, VNS Žamberk, VNS Červená Voda, VKS Dolní Čermná a VOS Lanškroun. Od 1. 10. 1999 vzniká ZZN ve Vysokém Mýtě. Ostatní střediska jsou prodána a po prodeji ZZN v Ústí nad Orlicí se vedení stěhuje do Vysokého Mýta. Následně je v roce 2006 vyhlášena na ZZN Ve Vysokém Mýtě likvidace a 17. dubna 2007 byl proveden výmaz z obchodního rejstříku a stává se majetkem OSEVY Uni, akc. sp. Choceň. Akciová společnost Zemědělské služby Běstovice, vzniká dne 1. 4. 1993 do 1. 9. 2010 a následně je prodána firmě De Heus, kde působí firma do dnešní doby. Pokud se týká historie VKS Vysoké Mýto v době delimitace v 50. letech z ČVK Pečky, bylo strojní zařízení zabudováno do stávajícího cukrovaru. Časem strojní zařízení zestárlo a v 80. letech bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci výrobny. Rekonstrukce probíhala tak, že musel být zachován stávající provoz a zároveń vybudováno nové výrobní jádro. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jednotlivých etapách výstavby. V první etapě byla vybudována protipožární zeď, kdy byl oddělen prostor mezi stávající části, kde probíhala výroba a novým prostorem pro nové výrobní jádro a nové expediční zásobníky. Následovaly etapy : vlastní nosné ocelové konstrukce, zásobníková část, konstrukce a opláštění výrobny, technologická část, dále expediční zásobníky 2. etapa, kotelna na pevná paliva, rekonstrukce kolejiště včetně nového vagonového příjmu a zastřešení, výstavba obilního sila o kapacitě 9,5 kt, trafostanice a kabelové rozvody, komunikace, sušárna obilí o kapacitě 25 t/hod., hangárový sklad. Dále následovala plynofikace kotelny, plynofikace a vytápění sociálního zařízení a laboratoře, prodejna krmných směsí a objekt nové mostní váhy. Na všechny tyto akce byla zpracována řádná projektová dokumentace a vydáno stavební povolení, včetně řádných kolaudačních rozhodnutí. Byla vedena i řádná fotodokumentace, která byla řádně archivována. Nutno podotknout, že veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu to je navážení surovin na výrobu, expedici krmných směsí, ale i pro dodavatele stavebních a montážních prací způsobovaly nemalé problémy pro obě strany. V souladu s novým zákonem o krmivech bylo v roce 1997, přistoupeno k opravám technologické části výrobny, aby bylo vyhověno novému zákonu. Byly vyměněny šrotovací linky, výměna míchačky, úprava dávkování do devítikomponentních vah, instalace nové váhy na tuk a celkové řízení výrobního procesu počítačovým systémem, s ukládáním dat průběhu výroby pro zpětnou kontrolu. Nezávislým orgánem ÚKZÚZ Havlíčkův Brod byly provedené úpravy hodnoceny velice kladně s celkovým umístěním na 3. místě v rámci ČR, co do provedených úprav i kvalitě krmných směsí. Hodnocení bylo velice objektivní a provedené úpravy provedeny velice kvalitně, což svědčí o tom, že stávající zařízení s drobnými úpravami slouží do dnešní doby. Dále byla zpracována projektová dokumentace na výměnu granulační linky. V období mezi lety 1993 - 1998 se výroba pohybovala v rozmezí kolem 31 000 tun ročně a bylo dosahováno průměrného zisku kolem 5 - 6 mil.Kč/rok. Tolik ve stručnosti z historie do roku 1998 a nabízí se možnost hodnocení po tomto roce. Na závěr si dovoluji připojit krátký úryvek z historie, novin z roku 1989 : Milan Chmelík Nepodařilo se zkopírovat originální článek, proto nabízím přepis článků. Originál je k dispozici. Pohled na nové silo ve výrobně nákupním středisku Vysoké Mýto, ZZN, k. p., Ústí nad Orlicí Vysokému Mýtu přibyla dominanta krajiny PREMIÉRA NOVÉHO SILA Když přijíždíte po silnici od Prahy do Vysokého Mýta, zaujme Vás pozměněná silueta města. Na levé straně, hned po okraji vyrostla nová"věž". Je to obilní silo o kapacitě 9 500 tun. Bližší informace o výstavbě celého výrobně nákupního střediska jsme získali přímo na místě. Setkali jsme se s vedoucím investičního oddělení ZZN, k.p., Ústí nad Orlicí Milanem Chmelíkem a vedoucím střediska Karlem Dokoupilem. Hovořili jsme o výstavbě, kapacitě sila, o rozpočtových nákladech i o provozu celého střediska. Středisko se buduje od roku 1981. Ve výrobně krmných směsí (výstavba byla dokončena v roce 1983) vyrábějí krmné směsi pro všechny druhy drůbeže, bažanty, ryby a koně. V roce 1988 zde vyrobili 39 189 tun směsí. Když byla v rekonstrukci výrobna v Běstovicích dosáhla výroba 43 024 tun. Ve výrobně tehdy pracovali na tři směny. Pak následovala výstavba hangárového skladu na pytlové suroviny. NA KUŘÍCH NOHÁCH Zahájení výstavby nového sila bylo v červnu 1986. Plánovaný termín ukončení byl květen 1989. O měsíc později měl být zahájen zkušební provoz. Plánované rozpočtové náklady činily 21 796 tisíc Kčs. Stavba hned od počátku dostala pojmenování "Silo na kuřích nohách". Geologické podmínky si vynutily zabudovat asi 200 pilotů, 10 metrů hluboko do země. Současně se začátkem výstavby sila začala i oprava a modernizace vlečky. V podstatě se dá říci, že všechny práce v hodnotě asi 40 miliónu Kčs (VKS, hangárový sklad, silo, posklizňová linka i vlečka) byly uskutečněny s minimálním omezením provozu. Vedoucí střediska Karel Dokoupil nám řekl o průběhu výstavby:"Ze těch několik let vznikl téměř z měsíční krajiny docela pěkný areál." Při stavbě nových objektů jsme také zažili nejednou tíživou situaci. Na nezpevněné ploše areálu si vzájemně překážely dopravní prostředky naše a stavebních organizací. Přitom se vykládal stavební materiál. SPOLUPRÁCE I STŘETY Velký podíl na zdárném průběhu výstavby mají všichni pracovníci skladu Vysoké Mýto, kteří zajišťovali vykládku ocelových konstrukcí z vagónů a jejich uložení. Poděkování si zaslouží i pracovníci dopravy, kteří konstrukci naváželi na předmontážní plošinu. Jen díky tomuto plynulému zásobování stavbařů mohla pokračovat montáž bez jakýchkoliv prostojů. Musím poděkovat všem spolupravníkům, že překonali toto těžké období. Oceňuji, že přitom vzorně plnili i své vlastní úkoly. O problémech, se kterými jsme se museli potýkat, by se dal napsat celý román. Soudruzi Chmelík a Karel Matějka, vedoucí stavebního dozoru by mohli vyprávět o velice složitých jednáních při vlastní realizaci stavby a o problémech se zajišťováním hutního materiálu, cementu, zdícího, elektrického a instalačního materiálu. Někdy docházelo k vážným střetům i mezi jednotlivými dodavateli. PRVNÍ SVÉHO DRUHU O technických záležitostech nás stručně informoval Milan Chmelík: "Silo má kapacitu 9 500 tun". Celá stavba se skládá ze dvou objektů - vlastního sila a posklizňové linky. Je první stavbou svého druhu, protože buňky se dají použít například pro uskladňování sóji v návaznosti na dopravní cesty výrobny krmných směsí. Strana 2 : Dodavatelem spodní části byl Agrostav Ústí nad Orlicí, středisko Vysoké Mýto, které montovalo i ocelovou konstrukci posklizňové linky. Stavbu ocelové části včetně technologie měly na starosti Továrny mlýnských strojů Pardubice. Její pracovníci současně montovali i technologii posklizňové linky. Na modernizaci a rekonstrukci vlečky se podílely Pozemní stavby Pardubice, závod Litomyšl. Přes veškeré problémy, které jsme společně museli řešit, chci také poděkovat všem, kteří se podíleli na včasném ukončení výstavby. Zvlášť chci poděkovat montérům TMS Pardubice, pracovníkům Pozemních staveb Pardubice, Stavomontáže Pardubice, Agrostavu Vysoké Mýto, pracovníkům střediska Elektro Česká Třebová a natěračům Okresního stavebního podniku Vysoké Mýto a samozřejmě i všem pracovníkům tohoto střediska. PŘÁNÍ VEDOUCÍHO Zeptali jsme se vedoucího střediska Karla Dokoupila, co by si přál při nastávajícím "nákupním kolotoči". Vzhledem k tomu, že nás čeká na technologii sila první zatěžkávací zkouška, nezbývá než věřit, že všichni výše jmenování pracovníci odevzdali jen kvalitní práci. Jakou práci odvedli si budeme moci ověřit právě teď - v době nákupu. Letos budeme nakupovat 13 307 tun potravinářského i krmného obilí. A co bych si přál? Přeji všem dalším stavbám, aby projektové ústavy, dodavatelské organizace i investoři při jejich realizaci ještě více mysleli na to, že je musí udržovat a technologii obsluhovat lidé a těm je nutné práci ještě více usnadňovat, zjednodušovat, mechanizovat. O PROBLÉM MÉNĚ Naši besedu uzavřel ZZN, k.p. Ústí nad Orlicí Jiří Paulík : "Výstavba sila vyřešila problém skladů okresu v jeho jižní části". Ročně nakupujeme kolem 96 tisíc tun obilovin včetně řepky. Na toto množství máme 63 000 tun vlastních skladovacích kapacit. V integračních skladech můžeme uskladnit dalších 10 000 tun. V zemědělských podnicích okresu jsou vyhovující sklady na 20 000 tun obilí. Máme výhodu, že v okrese trvá sklizeň dva až tři měsíce a nákup máme pravidelně rozložen. Když dokončíme rozestavěný sklad v Červené Vodě vypomůžeme při skladování i okresu Havlíčkův Brod. Po skončení sklizňového maratónu se ve Vysokém Mýtě zastavíme znovu. Doufáme, že zpráva bude stručná : Technologie fungovala bezvadně, nákupní sezóna proběhla bez problémů. Text a foto : Elena Hájková Snímek pracovníků ve velínu sila : Ve velínu sila jsme si vyfotografovali (zprava) Milana Chmelíka, Jana Krumra, Jiřího Černého, Milana Ešnera a Františka Kohlstroma.
MAXportal.cz