Infopanel

Zobrazeno: 2862x

Diamo, Diamo stráž pod ralskem, Www.diamo.cz, Odštěpný závod, Stráž pod ralskem.

Diamo, odštěpný závod Těžba a úprava

Diamo, odštěpný závod Těžba a úprava Stráž pod Ralskem

 • - výroba tepelné energie
 • - rozvod tepelné energie
 • - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě činností živností koncesovaných
 • - provozování dráhy
 • - provozování drážní dopravy
 • - silniční motorová doprava nákladní
 • - silniční motorová doprava osobní
 • - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • - provádění trhacích prací (kromě prací prováděných hornickým způsobem) a ohňostrojných prací
 • - montáž,opravy,revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
 • - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • - montáž, opravy, a revize vyhrazených elektrických zařízení
 • - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • - výkon zeměměřických činností
 • - montáž měřidel
 • - provádění stavebních prací ve výškách pomocí horolezecké nebo speleologické techniky
 • - zámečnictví
 • - truhlářství
 • - hostinská činnost
 • - zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje zboží, hmotných a nehmotných statků a investic
 • - poskytování přechodného ubytování bez hostinských činností a jiných služeb
 • - překládání nákladů a skladování bez činností živností koncesovaných
 • - ostatní vzdělávání a mimoškolní výchova kromě činností živností vázaných
 • - smluvní správa nemovitostí bez veškerých činností řemeslných, vázaných a koncesovaných živností
 • - čištění textilu (praní, mandlování) kromě činností živností řemeslných
 • - zakázkové dodávky a poradenské služby v oblasti software
 • - podnikání v oblasti nakládání s odpady ostatními a zvláštními v rámci živnosti volné
 • - směnárenská činnost
 • - úklidové služby
 • - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
 • - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob na plyny
 • - ostatní obchodní služby (sekání trávy, hlídané parkoviště, provoz autováhy)
 • - nákup a prodej výbušnin
 • - odběr a analýza vzorků na stanovení radioaktivních látek, měření externí radiace a kontaminace, chemické analýzy vod, plynů a pevných látek, stanovení prašnosti vzduchu kromě úředního měření
 • - pronájem a půjčování věcí movitých
 • - nákup,prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách včetně jejich dopravy
 • - výroba rozvaděčů nízkého napětí
 • - provozování cestovní agentury
 • - specializovaný maloobchod
 • - maloobchod tabákovými výrobky
 • - podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie
 • - přípravné práce pro stavbu
 • - opravy silničních vozidel
 • - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • - výroba potravinářských výrobků
 • - geologické práce
 • - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • - lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
 • - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • - hornické činnosti
 • - činnosti prováděné hornickým způsobem
 • - výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických
 • - látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • - dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
 • - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
 • - prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
 • - prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
 • - montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
 • - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Adresa

Diamo, odštěpný závod Těžba a úprava Stráž pod Ralskem

47127, Stráž pod Ralskem (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Diamo, s.p.

  provozování dráhy, provozování drážní dopravy, silniční motorová doprava nákladní, silniční motorová doprava osobní, podnikání v...

  Stráž pod Ralskem, 47127
  • 0
 • Jiří Vlasta- Maso-uzeniny

  Výroba, zpracování a konzervování masa z velkých hospodářských zvířat , Silniční nákladní doprava

  Česká Lípa, 47001
  • 0
 • Velkovýkrmny Zákupy, a.s.

  výroba vepřového masa, podnikání v oblasti nakládání s odpady, silniční motorová doprava nákladní, zámečnictví, provozování vodo...

  Zákupy, 47123
  • 0
  Diskuse (2x)


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz