Infopanel

Zobrazeno: 2620x

Diamo s.p., Diamo, Www.diamo.cz, Diamo, s.p., Diamo s.p.


Diamo, s.p.

Diamo, s.p. Stráž pod Ralskem

 • - provozování dráhy
 • - provozování drážní dopravy
 • - silniční motorová doprava nákladní
 • - silniční motorová doprava osobní
 • - podnikání v oblasti nakládání s nebezbečnými odpady
 • - vnitrostátní zasilatelství
 • - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • - provádění trhacích prací (kromě prací prováděných hornickým způsobem) a ohňostrojných prací
 • - výroba základních chemických látek, kromě činností živností vázaných a koncesovaných
 • - projektování elektrických zařízení
 • - úklidové služby
 • - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • - montáž měřidel
 • - projektová činnost ve výstavbě
 • - nákup software na základě smlouvy s autory za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • - výkon měřických činností
 • - provádění stavebních prací ve výškách pomocí horolezecké nebo speleologické techniky
 • - zámečnictví
 • - nástrojářství
 • - kovoobráběčství
 • - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
 • - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • - provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • - zpracování gumárenských směsí
 • - truhlářství
 • - zednictví
 • - opravy karosérií
 • - ostatní obchodní služby (sekání trávy, hlídané parkoviště, provoz autováhy)
 • - štukatérství
 • - hostinská činnost
 • - zemní práce kromě prací živností koncesovaných
 • - malířské a natěračské práce
 • - zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje zboží, hmotných a nehmotných statků a investic
 • - poskytování přechodného ubytování bez hostinských činností a jiných služeb
 • - překládání nákladů a skladování bez činností živností koncesovaných
 • - ostatní vzdělávání a mimoškolní výchova kromě činností živností vázaných
 • - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě činností živností koncesovaných
 • - smluvní správa nemovitostí bez veškerých činností řemeslných, vázaných a koncesovaných živností
 • - čištění textilu (praní, mandlování) kromě činností živností řemeslných
 • - jiné činnosti vztažené k počítači - zálohování datových souborů na CD
 • - zakázkové dodávky a poradenské služby v oblasti software
 • - podnikání v oblasti nakládání s odpady ostatními a zvláštními v rámci živnosti volné
 • - vázání a brožování knih kromě činností řemeslných živností
 • - kopírovací práce písemností, tiskovin
 • - přípravné práce pro stavbu
 • - podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie
 • - prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
 • - odběr a analýza vzorků na stanovení radioaktivných látek, měření externí radiace a kontaminace, chemické analýzy vod, plynů a pevných látek, stanovení prašnosti vzduchu kromě úředního měření
 • - opravy silničních vozidel
 • - provádění administrativních prací
 • - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • - výroba potravinářských výrobků
 • - geologické práce
 • - prodej chemických látek a přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
 • - výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických
 • - látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • - dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
 • - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • - lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
 • - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • - pronájem a půjčování věcí movitých
 • - rozvod tepelné energie
 • - výroba tepelné energie
 • - distribuce elektřiny
 • - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • - montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
 • - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob na plyny
 • - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
 • - nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy
 • - maloobchod tabákovými výrobky
 • - specializovaný maloobchod
 • - výroba rozvaděčů nízkého napětí
 • - výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
 • - hornické činnosti
 • - činnosti prováděné hornickým způsobem
 • - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici
 • - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem nad 50 kW
 • - inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • - testování, měření a analýzy
 • - montáž, opravy , rekonstrukce,revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
 • - příprava a vypracování technických návrhů
 • - činnost technických poradců v oblasti ekologie a sanací
 • - úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
 • - výroba kovových konstrukcí,kotlů,těles a kontejnerů
 • - ničení, zneškodňování, nákup a prodej výbušnin
 • - zastupování v celním řízení
 • - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti


Adresa

Diamo, s.p. Stráž pod Ralskem

47127, Stráž pod Ralskem (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Diamo, odštěpný závod Těžba a úprava

  výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě činností živností ko...

  Stráž pod Ralskem, 47127
  • 0
 • Jiří Vlasta- Maso-uzeniny

  Výroba, zpracování a konzervování masa z velkých hospodářských zvířat , Silniční nákladní doprava

  Česká Lípa, 47001
  • 0
 • Velkovýkrmny Zákupy, a.s.

  výroba vepřového masa, podnikání v oblasti nakládání s odpady, silniční motorová doprava nákladní, zámečnictví, provozování vodo...

  Zákupy, 47123
  • 0
  Diskuse (2x)


Nenalezen žádný příspěvek