Infopanel

Aktualizováno: 06.04.2008
Zobrazeno: 8859x

Domov důchodců přelouč, Přelouč domov důchodců, Domov pro seniory prelouc, Domov důchodců Libušina Přelouč, Domov důchodců v přelouči.

Domov důchodců Přelouč

Domov důchodců - Přelouč

 • - Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
 • - Domov důchodců Přelouč je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční ústavní sociální péči především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 • - a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.
 • - V případě volné kapacity lze poskytovat pobyt i na přechodnou dobu.
 • - Hlavní předmět činnosti:
 • - Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční sociální péče, především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a
 • - dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů, v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - zajištění ubytování, stravování a základní péče pro umístěné klienty, - zajištění zdravotní péče pro
 • - klienty s akutním nebo chornickým onemocněním, - zajištění podmínek pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti, vedoucí k aktivizaci duševního stavu každého klienta, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich
 • - převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobních potřeb a některých služeb klientům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na jejich nákup, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v
 • - zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví
 • - Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Domova důchodců Přelouč, - plnění
 • - dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.

Adresa

Domov důchodců Přelouč Přelouč

53501, Přelouč (ukázat na mapě)
E-mailNapsat email
Webové stránkywww.ddprelouc.cz
0

hodnoceno 0x


Vložil: Milan Slánský
Datum: 12.08.19 13:34
Dobrý den!..Mám-u Vás v domově důchodců umístěného přítele,kterého občas navštěvuji.Na prostředí,jednání s personálem mohu vyslovit jen,a jen chválu. Prostředí je krásné,útulné a vybavené tak,aby působilo jako skutečný domov.Jednání vašich pracovníků je vynikající,je to vždy příjemný zážitek.Píšu zde však pro to,že jsou u Vás určitě lidé,kteří potřebují celodenní péči,fyzicky ve špatné kondici,ale duševní zdraví v pořádku. Takto je na tom můj přítel Petr Kadavý.Velkým,opravdu velkým přínosem pro něho by bylo připojení k internetu. Vlastní moderní,kvalitní notebook,ale wifi pro celý domov zatím není. To chápeme!. Ovšem přimlouvám se za to,aby sociální pracovnice zajistila tomuto člověku soukromé přípojení,které on si zaplatí rád ze svých úspor,vč. dalších měsíčních poplatků.Jistě tuto možnost připojení přes nějakého poskytovatele máte!. Pacientovi je něco přes 50 let,ale je odkázán jen na takové to spojení se světem.Již jsme se zmínili u Vašich pečovatelů--ale zatím nic. Dále mne překvapuje,že zde nemáte jediné tel.číslo,na nutné spojení s Vaším ústavem. Děkuji předem za vyřešení. S pozdravem Milan Slánský,Přepychy 19 , 53316 tel. 739077396
MAXportal.cz