Infopanel

Aktualizováno: 06.04.2008
Zobrazeno: 6919x

Domov důchodců přelouč, Přelouč domov důchodců, Domov důchodců Libušina Přelouč, Domov pro seniory prelouc, Domov důchodců pardubice.


Domov důchodců Přelouč

Domov důchodců - Přelouč

 • - Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
 • - Domov důchodců Přelouč je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční ústavní sociální péči především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 • - a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.
 • - V případě volné kapacity lze poskytovat pobyt i na přechodnou dobu.
 • - Hlavní předmět činnosti:
 • - Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční sociální péče, především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a
 • - dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů, v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - zajištění ubytování, stravování a základní péče pro umístěné klienty, - zajištění zdravotní péče pro
 • - klienty s akutním nebo chornickým onemocněním, - zajištění podmínek pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti, vedoucí k aktivizaci duševního stavu každého klienta, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich
 • - převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobních potřeb a některých služeb klientům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na jejich nákup, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v
 • - zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví
 • - Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Domova důchodců Přelouč, - plnění
 • - dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.


Adresa

Domov důchodců Přelouč Přelouč

53501, Přelouč (ukázat na mapě)
E-mailNapsat email
Webové stránkywww.ddprelouc.cz

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek