Infopanel

Mš Medlovice, Medlovice okres vyškov, Medlovice vyskov, Mateřská škola Medlovice, Medlovice u vyškova.


Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov,

Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, Medlovice

  • - Mateřská škola Medlovice( dále jen' příspěvková organizace') zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti,navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do
  • - šesti let.Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti.Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti let
  • - věku. Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují příspěvkovou organizaci .Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními
  • - zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění, a prováděcími předpisy( zejména vyhláškou MŠMT č.35/1992 Sb., o mateřských školách).
  • - Součástí příspěvkové organizace je: - školní jídelna Činnost uvedené součásti je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních,v platném znění( zejména §§ 20 a 39), a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT č.48/1993
  • - Sb.,o školním stravování, v platném znění).


Adresa

Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, Medlovice

68201, Medlovice (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek