Infopanel

Mateřská škola tábor, Mateřská škola kollárova tábor, Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497, MŠ kOllárova, Kollárova mateřská škola.

Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497

Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Tábor

  • - Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanovením Části druhé, a prováděcími
  • - předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.
  • - Zařízení školního stravování - školní jídelna a školní jídelna-výdejna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a
  • - prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy.

Adresa

Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Tábor

39002, Tábor (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz