Infopanel

Mateřská škola velké hostěrádky, Mateřská škola 69174 Velké Hostěrádky 65.

Mateřská Škola, Velké Hostěrádky,

Mateřská Škola, Velké Hostěrádky, Velké Hostěrádky

  • - Mateřská škola ( dále jen příspěvková organizace) navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let. Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti.Působí rovněž na děti
  • - zdravotně , výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti let věku. Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových
  • - kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují příspěvkovou organizaci . Činnost příspěvkové organizace je upravena zákonem č.76/1978 Sb., o školských zařízeních , v platném znění a prováděcími předpisy k němu, zejména
  • - vyhláškou č.35/1992 Sb., o mateřských školách.
  • - Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna zřízená obcí, která zabezpečuje stravování dětí a zároveň zabezpečuje stravování extrémních strávníků za úplatu. její činnost je upravena zákonem č.76/1978 sb., o školských zařízeních , v platném znění(
  • - zejména § 2,3,20 a 39) , vyhláškou MŠMT 48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění a koncesní listinou.


Adresa

Mateřská Škola, Velké Hostěrádky, Velké Hostěrádky

69174, Velké Hostěrádky (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz