Infopanel

Ždár okres Blansko, žďár blansko, žďar u blanska, Mš ŽĎár, MŠ Žďár Blansko.


Mateřská škola Žďár, okres Blansko,

Mateřská škola Žďár, okres Blansko, Žďár

  • - Mateřská škola Šďár (dále jen příspěvková organizace) zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od 3 do 6 let.
  • - Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působní rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou podle místních
  • - podmínek zúčastnit i děti, které příspěvkovou organizaci nenavštěvují.
  • - Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 35/1992 Sb. o mateřských školách.
  • - Finanční hospodaření příspěvkové organizace se řídí ustanoveními zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
  • - Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna.
  • - Činnost uvedené součásti je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 1978 Sb. o školských zařízeních v platném znění (zejména §§ 20 a 39) a prováděcími předpisy (zajména vyhláška MŠMT č. 87/1992 Sb. o školních družinách a školních klubech, vyhláška MŠMT
  • - č. 48/1993 Sb. o školním stravování v platném znění)


Adresa

Mateřská škola Žďár, okres Blansko, Žďár

67902, Žďár (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek