Infopanel

Zobrazeno: 2037x

Nemocnice litomyšl, Nemocnice litomyšl odběry krve, Odběr krve litomyšl, Odběry krve Litomyšl, Litomyšl nemocnice.


Nemocnice Litomyšl

Nemocnice Litomyšl Litomyšl - Město

 • - Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče včetně nezbytných preventivních opatření, v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - poskytování přednemocniční neodkladné
 • - péče formou provozování výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, popřípadě rychlé zdravotnické pomoci, - provozování dopravní zdravotní služby, - provozování lékařské služby první pomoci pro dospělé, - provádění klinického hodnocení léčiv, - provádění
 • - odběrů krve a plasmy pro klinické a průmyslové použití (povolení MZ ČR registrační číslo C2027) - výroba transfúzních přípravků, krevní sklad a výdej transfúzních přípravků, kontroly a vyšetření vyráběných produktů z krve a plasmy, - poskytování léčebné
 • - péče a zdravotních výkonů za přímou úhradu, nejsou-li podle platných právních předpisů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou-li zdravotními pojišťovnami hrazeny jen zčásti, včetně zajišťování zdravotnických služeb při kulturních a sportovních
 • - akcích, - poskytování zdravotní péče cizincům, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví
 • - Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Nemocnice
 • - Litomyšl, - umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v odvětví zdravotnictví.
 • - Doplňková činnost: - hostinská činnost
 • - Doplňková činnost: - technické činnosti v dopravě


Adresa

Nemocnice Litomyšl Litomyšl - Město

57001, Litomyšl - Město (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Nemocnice Polička, s.r.o.

  chirurgie - lůžková a ambulantní péče, interní lékařství - lůžková a ambulantní péče, pediatrie - lůžková a ambulantní péče, gyn...

  Polička - Horní Předměstí, 57201
  • 0
 • Nemocnice ve Svitavách

  Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče včetně nezbytnýc...

  Svitavy - Předměstí, 56802
  • 0
 • Poličská nemocnice, s.r.o.

  Chirurgie - ambulantní péče, Vnitřní lékařství - ambulantní péče, Gynekologie a porodnictví - ambulantní péče, Ortopedie - ambul...

  Polička - Horní Předměstí, 57201
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek