Infopanel

Zobrazeno: 1794x

Nemocnice svitavy, Nemocnice ve svitavách, Svitavy nemocnice, Gynekologie a porodnictvi svitavy luzkove, Nemocnice ve Svitavach.


Nemocnice ve Svitavách

Nemocnice ve Svitavách Svitavy - Předměstí

 • - Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče včetně nezbytných preventivních opatření, v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - provozování dopravní zdravotní služby,
 • - - poskytování přednemocniční neodkladné péče formou provozování výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, popřípadě rychlé zdravotnické pomoci, - provozování lékařské služby první pomoci pro dospělé, - zabezpečování zdravotnických služeb podle branného
 • - zákona při odvodech branců, - zabezpečování činností v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, - poskytování léčebné péče a zdravotních výkonů za přímou úhradu, nejsou-li podle platných právních předpisů hrazeny z veřejného
 • - zdravotního pojištění nebo jsou-li zdravotními pojišťovnami hrazeny jen z části, včetně zajišťování zdravotnických služeb při kulturních a sportovních akcích, - poskytování zdravotní péče cizincům, - provádění klinického hodnocení léčiv, - provádění odběrů
 • - krve a plasmy pro klinické a průmyslové použití (povolení MZ ČR registrační číslo C2029) - výroba transfúzních přípravků, plazmaferézy a erytrocytaferézy, krevní sklad a výdej fransfúzních přípravků, kontroly a vyšetření vyráběných produktů z krve a
 • - plasmy, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích
 • - služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Nemocnice ve Svitavách, - umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními
 • - předpisy v odvětví zdravotnictví.


Adresa

Nemocnice ve Svitavách Svitavy - Předměstí

56802, Svitavy - Předměstí (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Nemocnice Litomyšl

  Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče včetně nezbytnýc...

  Litomyšl - Město, 57001
  • 0
 • Nemocnice následné péče Moravská Třebová

  Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče včetně nezbytnýc...

  Moravská Třebová, 57116
  • 0
 • Poličská nemocnice, s.r.o.

  Chirurgie - ambulantní péče, Vnitřní lékařství - ambulantní péče, Gynekologie a porodnictví - ambulantní péče, Ortopedie - ambul...

  Polička - Horní Předměstí, 57201
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek