Infopanel

Zobrazeno: 1453x

Hospodářská komora praha, Obvodní hospodářská komora, Firmy praha 1, Obvodní hospodářská komora praha 1, Servis hospodářské komory praha 1.

Obvodní hospodářská komora v Praze 1

Obvodní hospodářská komora v Praze 1 Praha 1 - Staré Město

 • - - projednávání společných záležitostí svých členů, koordinování činnosti a společných zájmů svých členů, zastupování jejich zájmů a sjednocování jejich stanovisek, zejména:
 • - poskytování poradenských a konzultačních služeb svým klientům v otázkách spojených s podnikatelskou činností, zejména zabezpečováním komplexních a systematických informací pro činnost členů,
 • - vydávání vyjádření podle zvláštních předpisů a stanovisek,
 • - organizování vzdělávací činnosti a spolupráce s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti
 • - na základě předchozího souhlasu členů zabezpečování propagace a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
 • - sledování, aby členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 • - navazování a rozvíjení styků s ostatními komorami v České republice, jakož i s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírání dohod s nimi,
 • - vystavování osvědčení o skutečnostech, důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě,
 • - zřizování a spravování zařízení a institucí na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
 • - spolupráce s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod uzavřených v souladu se statutem komory,
 • - zřízení svých smírčích komisí k předcházení obchodních sporů mezi svými členy,
 • - vykonávání vlastní hospodářské činnosti na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním,
 • - podílení se ve své působnosti na odborné přípravě k výkonu povolání a podpora školských zařízení, zřízení k tomuto účelu,
 • - vedení ústřední evidence členů komory,
 • - rozhodování a svých vnitřních poměrech a o pravidlech svého jednání, - spolupráce s orgány státní správy na tvorbě a připomínkách k zákonům a dalším obecně závazným právním předpisům, i účast na jednáních, týkajících se hospodářské politiky a podnikání,
 • - ekonomických nástrojů a ochrany trhu a podnikatelů, - projednávání návrhů, podnětů, připomínek a stížností členů okresních komor a společenstvech, - projednávání na návrh člena sporů s jiným členem v případě nepoctivého obchodního styku nebo v jiných
 • - obchodních a hospodářských sporech, jejichž rozhodování není v kompetenci jiného orgánu, - stanovení chybějícího obsahu smlouvy podle ustanovení § 270/2, §291 a § 2 obchodního zákoníku

Adresa

Obvodní hospodářská komora v Praze 1 Praha 1 - Staré Město

11000, Praha 1 - Staré Město (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x


Vložil: Brdičková Hana
Datum: 24.08.09 12:25
Dobrý den, poradí mi někdo, kde bych našla společenskou smlouvu na založení nové společnosti s ručením omezeným v anglické verzi v elektronické podobě? Děkuji
MAXportal.cz