Infopanel

Zobrazeno: 1210x

Agrární komora Olomouc, Okresní agrární komora Olomouc, Agrární komora, agrární komora olomouc, Agrární komora české republiky olomouc hodolany blanická.


Okresní Agrární komora Olomouc

Okresní Agrární komora Olomouc Olomouc - Hodolany

 • - poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností
 • - vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska
 • - organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání, forem rekvalifikace při řešení problémů zaměstnanosti
 • - na základě pověření členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti
 • - dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými předpisy
 • - zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti
 • - zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodních sporů mezi svými členy
 • - podporuje vznik podnikatelských subjektů, jejichž účastníky budou členové komory
 • - podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školské zařízení k tomu účelu
 • - vede seznam členů komory a poskytuje údaje o členské základně do souhrnného zpracování Agrární komoře ČR
 • - spolupracuje s příslušnými státními orgány, okresními, obecními úřady a institucemi, zejména při tvorbě a realizaci okresní agrární výživové a lesní politiky, při podpoře podnikání včetně podpory formou dotací a subvencí, regulace výroby a trhu,
 • - vyjadřování se k podnikatelským a ekologickým projektům a záměrům a ke státním a veřejným zakázkám
 • - spolupracuje se společenstvy, které jsou součástí komory České republiky


Adresa

Okresní Agrární komora Olomouc Olomouc - Hodolany

77900, Olomouc - Hodolany (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek