Infopanel

Mateřská škola kučerov, Zš kučerov, MŠ Kučerov, Kucerov, Základní a mateřská škola Kučerov.


Základní a Mateřská škola Kučerov,

Základní a Mateřská škola Kučerov, Kučerov

  • - základní škola Kučerov (dále jen příspěvková organizace) poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní,
  • - tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných
  • - škol (školský zákon), v platném znění a provádějícími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 1991 Sb. o základní škole, v platném znění)
  • - v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění, je součástí příspěvkové organizace: - mateřská škola na adrese: Kučerov č. 4, 682 01 Vyškov -
  • - školní jídelna na adrese: Kučerov č. 4, 682 01 Vyškov Činnost uvedených součástí je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 1978 Sb. o školských zařízeních, v platném znění (zejména §§ 2,3,20 a 39) a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č.
  • - 35/1992 Sb. o mateřských školách, vyhláška MŠMT č. 87/1992 Sb. o školních družinách a školních klubech, vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb. o školním stravování, v platném znění


Adresa

Základní a Mateřská škola Kučerov, Kučerov

68201, Kučerov (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek