Infopanel

Základní škola Trstěnice, Zš trstěnice, Zš trstěnice, okr. Znojmo, MŠ Trstěnice, Skola trstenice.

Základní škola a Mateřská škola,

Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice

  • - V souladu s ustanovením § 7 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.o o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění jsou součástí příspěvkové organizace:
  • - Základní škola - poskytuje základní vzdělání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a
  • - spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplný a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými
  • - vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění, (§ 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).
  • - Mateřská škola - poskytuje předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a
  • - mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
  • - Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedaogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
  • - Školní družina - je školským zařízením pro zájmové vzdělávání a zajišťuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 1. stupně základní školy, popřípadě pro další děti (§ 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
  • - Školní jídelna - je zařízením školního stravování a zajišťuje školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení, závodní stravování zaměstnanců školy a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby a to za úplatu
  • - (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice

67171, Trstěnice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz