Infopanel

Zobrazeno: 1945x

Zš čelakovského strakonice, Základní škola čelakovského strakonice, ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice, ZŠ Čelakovského, škola F.L.Čelakovského Strakonice.


Základní škola F.L.Čelakovského,

Základní škola F.L.Čelakovského, Strakonice I

  • - Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou, a
  • - prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
  • - Zařízení školního stravování - školní jídelna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Organizace
  • - poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy.
  • - Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.


Adresa

Základní škola F.L.Čelakovského, Strakonice I

38601, Strakonice I (ukázat na mapě)

5

hodnoceno 1xNenalezen žádný příspěvek