Infopanel

Lesonice u moravského krumlova, Zš lesonice, Zš lesonice okres znojmo, Lesonice okres znojmo, Základní škola Lesonice.

Základní škola ,Lesonice, okres Znojmo,

Základní škola ,Lesonice, okres Znojmo, Moravský Krumlov Lesonice

  • - Základní škola Lesonice poskytuje základní vzdělání,zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví,humanity a demokracie a poskytuje mravní,estetickou,pracovní,zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou
  • - výchovu žáků,umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona 29/1984 Sb.,o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon),v platném
  • - znění, a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT č.297/1991 Sb., o základní škole,v platné znění) a podle osnov a učebních plánů,vydanými MŠMT.
  • - V souladu s ustanoveními § 45 odst. 1 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, v platném znění,je součástí příspěvkové organizace - školní družina. Činnost školní družiny je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.76/1978 Sb.,o školských
  • - zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy MŠMT.
  • - Příspěvková organizace nemá odloučená pracoviště.

Adresa

Základní škola ,Lesonice, okres Znojmo, Moravský Krumlov Lesonice

67201, Moravský Krumlov Lesonice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz